قاسم فتحی

نویسنده

مرداد 1369 چند ساعت قبل از آمدن آزادههای عزیز به کشور، در مشهد و در شهرک جنگزدگان متولد شدم. جاییکه آوارگان جنگِ هشت ساله، چندسالی میشد از جنوب کشور به قوطیکبریتهای 80 متریِ شرق کشور آمده بودند؛ جنگ تمام شده بود ولی شرایط جنگی نه.

زندگی در یک خانوادهی دوزبانه با مادری اهل یکی از روستاهای نیشابور و پدری ایرانیالاصل و متولد شهر نجف، بیش از پیش زبان، مسائل قومیتی، تاریخ و اختلافهای فرهنگی را برایم به چالش اصلی و جدانشدنی تبدیل کرد. از آن طرف، بیشتر از هر وقت دیگری ادبیات و قصهنویسی به مشغولیت اصلیام تبدیل شد و همزمان با نشریات مختلفی همکاری میکردم. در دانشگاه مترجمی زبان انگلیسی خواندم و از سال 90 تماموقت در یکی از رسانههای مشهد با تمرکز بر هویت شهری مشغول به کار شدم.

آثار قاسم فتحی در برج

مقالات

برای قاسم فتحی هیچ مقاله‌ای یافت نشد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.