آتوسا مشفق

نویسنده

آتوسا مشفق سال ۱۹۸۱ در بوستون به دنیا آمده، از پدری ایرانی و مادری کروات. اولین رمان او با عنوان آیلین برندهی جایزهی «پن/همینگوی» شد و همچنین در فهرست نامزدهای جایزهی «من بوکر» سال ۲۰۱۶ قرار گرفت. مجموعهداستان دلتنگ برای دنیای دیگر و رمان سال استراحت و آرامش من از دیگر آثار او هستند.

او را راوی قهرمانهای حاشیهی جامعه میدانند، او متخصص بهتصویرکشیدن این چهرهها با کمترین روتوش است. قاتلان و معتادان و منحرفها و آدمهای بیکاری که او خلق کرده به این راحتی خواننده را رها نمیکنند. بااینحال، او در مصاحبههایش بارها گفته این آدمهای تنها و تکافتاده را برای دل خودش خلق کرده و دنبال گرفتن نمایندگی از این صداها نیست. مشفق میگوید: «خیلی دنبال خلق شخصیتهای دوستداشتنی نیستم. من مشکلی با این ندارم که خواننده بگوید “خدای من، قهرمان این قصه واقعاً نفرتانگیز است!” راستش، در هیچ لحظهای از نوشتن، فکر و ذکرم خلق شخصیت دوستداشتنی نیست.»

آثار آتوسا مشفق در برج

مقالات

برای آتوسا مشفق هیچ مقاله‌ای یافت نشد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.