رنج‌های همیشه حاضر بشری

۲۴ مرداد ۱۴۰۱

درون‌مایه‌ی اصلی «خانم سنگ‌صبور» درد و رنج بشری است اما بروز و ظهورش کم‌و‌بیش همه‌جا وصف رنج‌هایی است که زنان در زندگی‌شان متحمل می‌شوند؛ رنج‌هایی که هرچند همیشه حی‌و‌حاضرند، در نظر راوی قصه نه توجیهی می‌یابند نه توضیحی. 

رنج‌های همیشه حاضر بشری

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.