گور به گور در قلب خاورمیانه

۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

خالد خلیفه بی‌آنکه از مرزهای جغرافیایی خودش بیرون بزند این داستان را ادای دینی تمام‌عیار به ویلیام فاکنر کرده است. فاکنر عنوان کتابش را از بخش ششم ادویسه‌ی هومر وام گرفته بود، آنجا که آگاممنون خطاب به اودوسئوس می‌گوید «همچون که دراز کشیده بودم و داشتم می‌مردم»، و خلیفه نیز در عنوان کتابش بازی با همین جمله کرده است.

گور به گور در قلب خاورمیانه

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.