بورهان سونمز

نویسنده

بورهان سونمز با انتشار رمان استانبول استانبول در سال ۲۰۱۵، توانست بار دیگر نام ترکیه را در ادبیات جهان سر زبانها بیندازد؛ رمانی که برایش جایزهی معتبر واتسلاو هاول را به ارمغان آورد (پیش از این سونمز برای دو اثر قبلیاش معتبرترین جوایز ادبی ترکیه و ایتالیا را از آن خود کرده بود). استانبول استانبول تاکنون به هفده زبان زندهی دنیا ترجمه شده و در ایران هم مژگان دولتآبادی (با حق کپیرایت) این رمان را ترجمه و نشر شورآفرین آن را منتشر کرده است، که جایزهی «یونس امره» از بخش فرهنگی سفارت ترکیه بهعنوان بهترین ترجمهی ترکی را از آنِ مترجم کرد.

آثار بورهان سونمز در برج

مقالات

برای بورهان سونمز هیچ مقاله‌ای یافت نشد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.