ریکی دوکورنه

نویسنده

ریکی دوکورنه، نویسنده و هنرمند، متولد سال ۱۹۴۳ در نیویورک، سالهای بسیاری از عمرش را در آفریقای شمالی، کانادا، آمریکای جنوبی و فرانسه گذرانده است. او فعالیتش را بهعنوان طراح، نقاش و چاپگر آغاز کرد و در دههی شصت و هفتاد میلادی با بسیاری از هنرمندان سوررئالیست در ارتباط بود و در نمایشگاهها و فعالیتهای گروهی متعددی شرکت داشت. وقتی در دههی هفتاد در ابتدا با شعر به کارِ نوشتن روی آورد، خیالپردازیهای سوررئالیستی و الهام از شهود و رؤیا به نوشتههایش هم راه پیدا کردند. بسیاری جهان داستانی دوکورنه را که در تقاطع سنتهای متعدد ادبی از جمله سوررئالیسم، پستمدرنیسم و رئالیسم جادویی قرار میگیرد، با آثار نویسندگانی همچون آنجلا کارتر، ایتالو کالوینو و خورخه لوییس بورخس مقایسه کردهاند. دوکورنه تا به امروز بیش از ده رمان، مجموعهمقاله و کتاب شعر منتشر کرده است که آخرینشان در سال ۲۰۲۰ منتشر شد و تجربهگریای در ژانر علمیتخیلی است. ویلیام گس، نویسندهی معروف آمریکایی دربارهی او مینویسد: «کتابهای دوکورنه در جستوجوی یافتن راهیاند برای مرهمبخشی به زخمِ روانمان -شرم و بازدارندگی طبیعتمان- که نهتنها به انکار این جهان به نفع جهانی دیگر انجامیده، که پیاپی به مراجع قدرت و عاملانش اجازه داده که چشممان را نسبت به زیبایی کور کنند، شورمان را مسموم و تخیلمان را محاصره و محدود کنند.»

آثار ریکی دوکورنه در برج

مقالات

برای ریکی دوکورنه هیچ مقاله‌ای یافت نشد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.