مسعود کریم‌خانی

نویسنده

مسعود کریمخانی (روزبهان) در سال ۱۳۳۲ در قلعهی آدران شهریار به دنیا آمد و در سال ۱۳۳۶ همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد.

او در سال ۱۳۵۵ با دریافت مدرک کارشناسی در رشتهی جامعهشناسی به تحصیلات کلاسیک خود خاتمه داد. پایاننامهی تحصیلی او با عنوان «جامعهشناسی ادبیات فارسی(دوران مغول و تیموری)» نخستین پژوهش جامعهشناختی در حوزهی شعر و ادبیات فارسی است.

روزبهان در سال ۱۳۶۴ همراه با خانواده به آلمان مهاجرت کرد و در آنجا به اشکال گوناگون فعالیتهای ادبی خود را پی گرفت که از آن جمله سردبیری نشریهی هنری-ادبی خط است که با همکاری یدالله رؤیایی، مسعود سعدالدین، شهرام کریمی و جلال سرفراز منتشر میشد. همچنین در سال 1383 رمان تحسینشدهی ماه در حلقهی انگشتر از این نویسنده در ایران منتشر شده است.

روزبهان از سال ۱۳۹۷ در بابلسر زندگی میکند.

آثار مسعود کریم‌خانی در برج

مقالات

برای مسعود کریم‌خانی هیچ مقاله‌ای یافت نشد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.